Czym różni się odpis z KRS – pełny od aktualnego?

Można pobierać dwa rodzaje odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego – odpis pełny i aktualny, a bardziej precyzyjniej określając – wydruk informacji pełnych i wydruk informacji aktualnych. Zatem odpis informacji pełnych danego podmiotu z KRS zawiera historię wszystkich wpisów i zmian dokonanych w rejestrze od początku zarejestrowania podmiotu i przypisanych do danego numeru KRS. Są to takie zmiany jak: adres siedziby i oddziałów, wszelkie zmiany w umowie spółki, zmiany w organach reprezentacji podmiotu, zmiany w rejestrze udziałowców, wspólników, pełnomocników itp. Odpis informacji aktualnych z KRS zawiera tylko bieżące informacje na temat firmy po dokonanych zmianach. Zatem im więcej zmian, które były w rejestrze danego podmiotu, tym odpis informacji pełnych zawiera więcej stron, co ma bezpośredni wpływ na koszty tłumaczenia.


Add Comment