Czy robicie tłumaczenia odpisu z KRS na angielski z apostille?

Tak robimy takie tłumaczenia w cenie zgodnie z pakietem PREMIUM.
Zgodnie z wymogami formalnymi odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego powinny zostać opatrzone pieczęcią Centralnej Informacji KRS oraz zostać poświadczone podpisem pracownika KRS. Dopiero taki odpis z KRS, może uzyskać apostille w Referacie ds. Legalizacji MSZ. Wtedy, gdy klient fizycznie posiada oryginał odpisu z KRS z wszystkimi niezbędnymi pieczęciami, podpisani oraz apostille jest on tłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego.


Add Comment